ឥណទានទិញរថយន្ត - ធនាគារពាណិជ្ជ ឈីហ្វ (ខេមបូឌា) ម.ក

ឆ្នាំ ផលិត

អាចទទួលយកបាន សម្រាប់រថយន្ត ទាំងអស់

ចំនួនទឹក ប្រាក់កម្ចី អតិបរមា

រហូតដល់ USD$50,000.00

ទំហំឥណទានធៀបនិងវត្ថុបញ្ចាំ

៥៥% លើតំលៃរថយន្តដែលទិញ

អ្នកធានា

ភាគីទីបីជាអ្នកធានា និង/ឬ គ្មាន

អត្រាការប្រាក់

១៤% ក្នុង ១ឆ្នាំ (ចរចារបាន)

សេវារដ្ឋបាល

១% នៃចំនួនទឹកប្រាក់កម្ចី ដែលត្រូវបានកាត់នៅពេលទទួលបានទឹកប្រាក់នៃប្រាក់កម្ចី

សេវាមេធាវី

USD$50

តម្លៃចុះបញ្ចើ

ក្រសួងដឹកជញ្ជូន និង ការចុះបញ្ចើលេខរថយន្តជាបន្ទុកអតិថិជន។

រយះពេលសង

រហូតដល់ទៅ 60 ខែ (5 ឆ្នាំ)

ការទូទាត់សងប្រាក់កម្ចី មុនកាលកំណត់ (ទាំងអស់ និង ជាផ្នែក)

លើកលែង (គ្មាន ការពិន័យ)


លក្ខខណ្ឌតម្រូវចំពោះអ្នកស្មើសុំខ្ចីប្រាក់
 • មានអាយុ (អាយុ 20 - អាយុ 50 ឆ្នាំ)
 • ការមាន ប្រវត្ដិខ្ចី កេរ្តិ៍ឈ្មោះ និងឥរិយាបថល្អ។
 • មានទីលំនៅអចិន្រ្តៃយ៍ ក្នុងទីក្រុង ឬខេត្ត
 • ស្ថេរភាពការងារ ឬ មុខរបរផ្ទាល់ខ្លួន
 • ប្រាក់ចំណូលទៀងទាត់ និងគ្រប់គ្រាន់
 • តម្រូវអោយមានបណ្ណបើកបររថរយន្ត
 • លទ្ធភាពសងបំណុល ≥ ២ ដង
ឯកសារ ដែលតម្រូវះអោយមាន
 • ពាក្យស្នើសុំ
 • ចម្លង នៃអត្តសញ្ញាណបណ្ណរបស់អ្នកស្នើសុំ
 • ចម្លង នៃសៀវភៅគ្រួសារ និង របស់អ្នកស្នើសុំ (អ្នកធានា)
 • ចម្លង បណ្ណបើកបររថយន្ត
 • ចម្លង កិច្ចសន្យាការងារ និងឯកសារយោងដើមពីនិយោជក ដែលបានបោះត្រា ចុះហត្ថលេខាដោយ បុគ្គលដែលមានសមត្តកិច្ច
 • វិញ្ញាបនបត្រប្រាក់ខែ សម្រាប់រយៈពេល 6ខែ ចុងក្រោយ ដោយមានបោះត្រា និងចុះហត្ថលេខាដោយ បុគ្គលដែលមានសមត្តកិច្ច
 • ឯកសារមួយដែលបានរៀបរាប់ខាងក្រោម ត្រូវបញ្ជាក់លំនៅដ្ឋានអចិន្រ្តៃយ៍
 • ចម្លង នៃប្លង់ដីលំនៅដ្ឋានបច្ចុប្បន្នរបស់អ្នកស្នើសុំ ឫរបស់ អ្នកធានា ប្រសិនបើ ឥណទានត្រូវបានធានាដោយភាគីទី ៣
 • លិខិតចម្លងច្បាប់ដើម ពី សង្កាត់ បញ្ជាក់ លំនៅដ្ឋាន បច្ចុប្បន្ន
 • របាយការណ៍គណនេយ្យរបស់ធនាគារ (សម្រាប់រយៈពេល 6 ខែ ចុងក្រោយ) ប្រសិនបើមាន
 • ប្លង់ទន់ ឬ រឹង (ប្រសិនបើប្រាក់កម្ចីនេះត្រូវបានធានាដោយវត្ថុបញ្ចាំ អចលនទ្រព្យ)
តម្រូវការ ការធានារ៉ាប់រង

ការធានារ៉ាប់រងរថយន្តប្រចាំឆ្នាំ តម្រូវអោយធានារ៉ាប់រងលើតម្លៃទិញរថយន្ត ជាមួយនឹង ក្រុមហ៊ុន ធានារ៉ាប់រង ដែលបានអនុម័តដោយធនាគារ (Forte Insurance (Cambodia) Plc, Infinity Insurance Co., Ltd or Campubank Lonpac Insurance Plc) ដើម្បីធានាដល់ប្រយោជន៍របស់ធនាគារឯកទេស ឈីហ្វ។

គោលការណ៍ធានារ៉ាប់រង ត្រូវបាន ដាក់ជូនទៅ ធនាគារ មុនពេលទទួល បានទឹកប្រាក់នៃ ប្រាក់កម្ចី។

ប្រសិនបើរថយន្ត ត្រូវបាន ធានារ៉ាប់រង រួចហើយ អ្នកស្នើសុំត្រូវផ្តល់នូវ ច្បាប់ចម្លងនៃឯកសារដើម នៃគោលនយោបាយ ធានារ៉ាប់រងដែលមានស្រាប់ ដើម្បីទាមទារ បញ្ចុះតម្លៃ បុព្វលាភធានារ៉ាប់រង។

ការទូទាត់ ការធានារ៉ាប់រង

ការទូទាត់សរុប បុព្វលាភ ធានារ៉ាប់រង មុនពេល ទទួលបានទឹកប្រាក់នៃ ប្រាក់កម្ចី

ការធានារ៉ាប់រង

ធានារ៉ាប់រងទាំងស្រុង (បុព្វលាពធានារ៉ាប់រង - នឹងត្រូវបានណែនាំ ដោយក្រុមហ៊ុន ធានារ៉ាប់រង)

គោលការណ៍នេះ ធានារថយន្តរបស់អ្នក ការពារហានិភ័យនៃការខូចខាត ដោយចៃដន្យ ការប៉ះទង្គិចគ្នា ភ្លើងឆេះ ចោរលួច និងការទទួលខុសត្រូវ ទៅឱ្យភាគីទីបី សម្រាប់ការរងរបួសរាងកាយ និង/ឬ ការខូចខាតទ្រព្យសម្បត្ដិ។

លក្ខខណ្ឌក្នុងការអនុវត្តន៍

 • សំរាប់លក្ខខ័ណ្ឌដែលអនុវត្តន៍។
 • ធនាគារនេះបានរក្សាសិទ្ធិក្នុងការផ្លាស់ប្តូរព័ត៌មាន ខាងលើដោយមិនចាំបាច់ជូនដំណឹងជាមុន។

ការផ្ដល់ជូនថ្មីៗ