របាយការណ៌ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

២០២៣ គឺជាឆ្នាំដ៏លំបាកសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នា ដែលបានប្រឈមមុខជាមួយនឹងការកើនឡើង អត្រាការប្រាក់ដុល្លារ (USD) ដែលធ្វើឱ្យប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់ឧស្សាហកម្មជាច្រើនក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ ធនាគារពិភពលោកយល់ឃើញថាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចអាចនឹងបន្តផលប៉ះពាល់បន្ថែមទៀត ជាមួយតម្រូវការជាសកលមានការថមថយ ឬតម្លៃប្រេងមានការប្រែប្រួល និងអាហារកើនឡើងជាគំហុក រីឯបំណុលគ្រួសារមានការកើនឡើងក្នុងស្រុក និងឥណទាននៅក្នុងវិស័យអចលនទ្រព្យនៅតែជាហានិភ័យ។ វិស័យទេសចរណ៍ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហាក់ដូចជាងើបខ្លាំងខ្ពស់រហូតដល់ ៨២.៥% ក្រោយជំងឺរាតត្បាតបានបញ្ចប់ ដែលចំនួននេះគឺខ្ពស់ជាងគេបំផុតក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ ហើយការវិនិយោគផ្ទាល់ពីបរទេសក៏ស្ទុះងើបឡើងវិញយ៉ាងឆាប់រហ័សផងដែរ ដែលចំនួនរោងចក្របានចុះបញ្ជីនៅកម្ពុជាឈានដល់ ២,១២៥ ក្នុងឆ្នាំ ២០២៣ រួមទាំងការចុះឈ្មោះថ្មីចំនួន ២៤១ ក្នុងឆ្នាំ ២០២៣ ។

យោងតាមក្រសួងឧស្សាហកម្មកម្ពុជា ប្រទេសកម្ពុជាកំពុងស្វែងរកការវិនិយោគដោយផ្ទាល់បន្ថែមទៀត ដើម្បីពង្រឹងសហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម (SME) ដែលជាកម្លាំងចលករដ៏សំខាន់សម្រាប់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេស។ ធនាគារ Chief បានកំពុងដំណើរការយ៉ាងសកម្ម និងប្រតិបត្តិការដោយយកចិត្តទុក ដាក់រយៈពេល ១០ ឆ្នាំមកហើយ។ ដោយសារតែកំណែទម្រង់ឌីជីថល (Digital) របស់ធនាគារ Chief យើងបានធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវសេវាធនាគារចល័ត ដោយការណែនាំនូវដំណោះស្រាយការទូទាត់ដែលមានភាពបត់បែន និងមានប្រសិទ្ធភាពជាងមុន និងការដាក់ឱ្យដំណើរការកម្មវិធីកម្ចីខ្នាតតូចក្នុងការបម្រើតម្រូវការបន្ទាន់របស់ប្រជាជនក្នុងតំបន់ ជាលទ្ធផលធនាគារ Chief នៅតែអាចបន្តរីកចម្រើនយ៉ាងឆាប់រហ័សជាមួយអតិថិជន ទោះបីកំពុងឋិតក្នុងពេលលំបាកក៏ដោយ។

នៅពេលដែលយើងធ្វើការពង្រីកអាជីវកម្មរបស់យើងជាសកលធនាគារយើងត្រូវបានបញ្ចូលនូវគំរូអាជីវកម្មមួយដែលធ្វើការផ្តោតលើអតិថិជនជាមួយបច្ចេកវិទ្យាទំនើបក្នុងគោលបំណងផ្តល់នូវដំណោះស្រាយដ៏ទូលំទូលាយផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុព្រមទាំងដំណើរការប្រតិបត្តិការដែលមានលក្ខណៈប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់បំផុត។ យុទ្ធសាស្ត្ររបស់យើងគឺត្រូវបានបង្ហាញដោយភាពជោគជ័យនៃកំណើនយ៉ាងឆាប់រហ័ស និងជាប់លាប់សម្រាប់ទស្សវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះ។ ក្រុមការងាររបស់យើងជ្រើសរើសបុគ្គលិកក្នុងស្រុកប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈនិងការជួយជ្រោមជ្រែងពីសំណាក់ក្រុមហ៊ុនមេដែលមានទីតាំងក្នុងទីក្រុងហុងកុង។ធនាគារ Chief គឺជាផ្នែកមួយនៃមូលដ្ឋានទំនាក់ទំនងវប្បធម៌នៅក្នុងគោលការណ៍សុចរិតភាពប្រុងប្រយ័ត្ន និងតម្លាភាព។

លោកអ្នកអាចអញ្ជើញចូលទៅកាន់គេហទំព័រ ឬវេបសាយរបស់ធនាគារយើងក៏ដូចជាសាខានានាដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មាននៃសេវាកម្មដ៏ល្អផ្តាច់គេដែលបង្កើតឡើងសម្រាប់អស់លោក លោកស្រី។

សូមស្វាគមន៍មកកាន់ធនាគារពាណិជ្ជឈីហ្វ(ខេមបូឌា) ម.ក

ការផ្ដល់ជូនថ្មីៗ