របាយការណ៌ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

ក្នុងឆ្នាំ 2022 វាហាក់បីដូចជាយើងកំពុងវិលមករកសភាពដើមវិញ ប៉ុន្តែវិស័យជាច្រើននៅតែប្រឈមនឹងបញ្ហាលំបាកខ្លាំងដដែល បើទោះបីជាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកមានការរីកចម្រើន តែយើងក៏ត្រូវប្រឈមមុខនឹងការកើនឡើងការប្រាក់ដុល្លារ (USD) ដែលបានចាប់ផ្តើមពីត្រីមាសក្នុងឆ្នាំ 2022 ដែលមានប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់ឧស្សាហកម្មជាច្រើននៅកម្ពុជា។

ដោយសារកំណែទម្រង់ទៅលើប្រព័ន្ធឌីជីថល (Digital)ថ្មីរបស់ធនាគារពាណិជ្ជ ឈីហ្វ យើងបានធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវសេវាធនាគារចល័ត (Mobile Baking) ដើម្បីដោះស្រាយការទូទាត់ដែលមានភាពបត់បែន និងមានប្រសិទ្ធភាពជាងមុន និងការដាក់ឱ្យដំណើរការកម្មវិធីកម្ចីខ្នាតតូច (Micro Loan App) ក្នុងការបម្រើតម្រូវការបន្ទាន់របស់ប្រជាជនក្នុងតំបន់ ហើយជាលទ្ធផល ធនាគារពាណិជ្ជ ឈីហ្វ នៅតែអាចបន្តរីកចម្រើនយ៉ាងឆាប់រហ័សក្នុងនាមជាធនាគារមួយដែលអាចរកបានអតិថិជនថ្មីៗ បើទោះបីជាស្ថិតនៅគ្រាលំបាកយ៉ាងណាក៏ដោយ។ បន្ថែមពីនេះ យើងក៏គ្រោងនឹងបើកសាខាថ្មីនៅផ្សារទំនើបអ៊ីអន៣ ដើម្បីបម្រើអតិថិជនក្នុងតំបន់ឱ្យកាន់តែល្អប្រសើរឡើងផងដែរ។

ខណៈពេលដែលពង្រីកអាជីវកម្មរបស់យើងជាសកល យើងបានធ្វើសមាហរណកម្ម និងវិវឌ្ឍន៍គំរូអាជីវកម្ម ផ្តោតលើអតិថិជនរបស់យើងជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានវិទ្យាទំនើប ដើម្បីផ្តល់នូវដំណោះស្រាយហិរញ្ញវត្ថុដ៏ធំទូលាយ ព្រមទាំងដំណើរការប្រតិបត្តិការប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពបំផុត។ លើសពីនេះ យើងក៏បានផ្តល់វគ្គបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ និងទាន់សម័យគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់បុគ្គលិករបស់យើង ដើម្បីឈានមុខគេក្នុងឧស្សាហកម្មនេះគ្រប់ពេលវេលា។ យុទ្ធសាស្ត្ររបស់យើងត្រូវបានមើលឃើញដោយភាពជោគជ័យនៃកំណើនយ៉ាងឆាប់រហ័ស និងជាប់លាប់សម្រាប់ទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះ។

បច្ចុប្បន្នក្រុមការងាររបស់យើងរួមមានបុគ្គលិកក្នុងស្រុក និងបុគ្គលិកជំនួយពីប្រធានក្រុមហ៊ុននៅទីក្រុងហុងកុង។ ធនាគារពាណិជ្ជ ឈីហ្វ គឺជាផ្នែកមួយនៃវប្បធម៌សាជីវកម្មដែលផ្អែកលើគោលការណ៍សុចរិតភាព ការប្រុងប្រយ័ត្ន និងតម្លាភាព។

លោកអ្នកអាចអញ្ជើញចូលទៅកាន់គេហទំព័រ ឫវេបសាយរបស់ធនាគារយើងក៏ដូចជាសាខានានា ដើម្បីទទួលព័ត៌មាននៃសេវាកម្មបន្ថែមទៀត ។

ស្វាគមន៍មកកាន់ធនាគារពាណិជ្ជ ឈីហ្វ (ខេមបូឌា) ម.ក