របាយការណ៌ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល


នេះជាឆ្នាំដែលមិនអាចបំភ្លេចបានសម្រាប់មនុស្សជាតិក្នុងអំឡុងពេលពេញមួយឆ្នំានៃជំងឺរាតត្បាតនេះធនាគារពាណិជ្ចឈីហ្វតែងតែនៅជាមួយអតិថិជនឆ្លងកាត់ពេលវេលាដ៏លំបាកមួយនេះដោយផ្តល់ជូននូវដំណោះស្រាយឥណទានរៀបចំឡើងវិញដល់ប្រជាពលរដ្ផកម្ពុជាដោយជ្រោមជ្រែងអាជីវកម្មរបស់ពួកគាត់នៅពេលដែលលំហូរសាច់ប្រាក់មានភាពតានតឹងខ្លាំង។យើងបានបរិច្ចាគដល់ក្រុមសប្បុរសធម៏ដើម្បីជួយដល់ប្រទេសនេះ អោយងើបឡើងវិញ។ម្យ៉ាងទៀតយើងបានពង្រីកអាជីវកម្មរបស់យើងដោយបើកដំណើរការសាខាថ្មីមួយទៀតស្ថិតនៅលើផ្លូវព្រះនរោត្តម បើកអោយដំណើរការកម្មវិធីប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទចល័ត សេវាបាគងនឹង សេវាមុខងារថ្មីៗផ្សេងទៀត ដែលយើងកំពុងតែសាកល្បង។ឆ្នំានេះយើងក៏ទទួលបានជោគជ័យយ៉ាងធំធេងទៅលើកំណើនប្រាក់បញ្ញើ។នៅពេលដែលយើងធ្វើការពង្រីកអាជីវកម្មរបស់យើងជាសកលធនាគារយើងត្រូវបានបញ្ចូលនូវគំរូអាជីវកម្មមួយដែលធ្វើការផ្តោតលើអតិថិជនជាមួយបច្ចេកវិទ្យាទំនើបក្នុងគោលបំណងផ្តល់នូវដំណោះស្រាយដ៏ទូលំទូលាយផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុព្រមទាំងដំណើរការប្រតិបត្តិការដែលមានលក្ខណៈប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់បំផុត។យុត្តិសាស្ត្ររបស់យើងគឺត្រូវបានបង្ហាញដោយភាពជោគជ័យការកើនឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័សនិងជាប់លាប់សម្រាប់ទស្សវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះ។ក្រុមការងាររបស់យើងជ្រើសរើសបុគ្គលិកក្នុងស្រុកប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈនិងការជួយជ្រោមជ្រែងពីសំណាក់ក្រុមហ៊ុនមេដែលមានទីតាំងក្នុងទីក្រុងហុងកុង។ធនាគារពាណិជ្ជឈីហ្វ (ខេមបូឌា) ម.កគឺជាផ្នែកមួយនៃមូលដ្ឋានទំនាក់ទំនងវប្បធម៌នៅក្នុងគោលការណ៍សុចរិតភាពប្រុងប្រយ័ត្ន និងតម្លាភាព។

លោកអ្នកអាចអញ្ជើញចូលទៅកាន់គេហទំព័រ ឬវេបសាយរបស់ធនាគារយើងក៏ដូចជាសាខានានាដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មាននៃសេវាកម្មដ៏ល្អផ្តាច់គេដែលបង្កើតឡើងសម្រាប់អស់លោក លោកស្រី។

សូមស្វាគមន៏មកកាន់ធនាគាពាណិជ្ជឈីហ្វ(ខេមបូឌា)