2023-12-15
ធនាគារ ឈីហ្វ បានប្រារព្ធពិធីគម្រប់ខួបអនុស្សាវរីយ៍ ១០ឆ្នាំ ដើម្បីថ្លែងអំណរគុណដល់ អតិថិជន ដៃគូសហការ និងបុគ្គលិកទាំងអស់

នៅថ្ងៃទី០៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៣ ធនាគារ ឈីហ្វ បានប្រារព្ធពិធីគម្រប់ខួបអនុស្សាវរីយ៍ ១០ឆ្នាំ ដើម្បីថ្លែងអំណរគុណដល់ អតិថិជន ដៃគូសហការ និងបុគ្គលិកទាំងអស់ដែលតែងតែគាំទ្ររយៈពេលមួយទសវត្សគិតចាប់តាំងពីឆ្នាំ ២០១៣ រហូតដល់ឆ្នាំ ២០២៣នេះ។ កម្មវិធីនេះ ត្រូវបានធ្វើឡើងដោយមានការអញ្ជើញចូលរួមពីលោក ហេង បូមករា អគ្គនាយករងត្រួតពិនិត្យទី១ នៃធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា ព្រមទាំងលោក Michael Ye និងអ្នកនាង Fion Ng តំណាងប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល និងបណ្ឌិត សឿង ម៉ូរ៉ារិទ្ធ ប្រធាននាយកប្រតិបត្តិនៃធនាគារ ឈីហ្វ។ នៅក្នុងឱកាសដ៏ពិសេសនេះផងដែរ ធនាគារ ឈីហ្វបានបង្ហាញនូវពាណិជ្ជសញ្ញាថ្មីសម្រាប់បន្តដំណើរទៅយុគសម័យឌីជីថល។ ពាណិជ្ជសញ្ញាថ្មីនេះ គឺពោរពេញដោយថាមវន្ត ជាផ្នែកមួយនៃយុទ្ធសាស្រ្ត ដើម្បីឆ្លើយតបនឹងយុវវ័យ ដែលមានចំណេះដឹងផ្នែកបច្ចេកវិទ្យានៅប្រទេសកម្ពុជា។

photo-1361302 photo-1361303 photo-1361304 photo-1361305 photo-1361306 photo-1361307 photo-1361308 photo-1361309 photo-1361310 photo-1361311 photo-1361312 photo-1361313 photo-1361314 photo-1361315 photo-1361316 photo-1361317 photo-1361318 photo-1361319 photo-1361320 photo-1361321 photo-1361322 photo-1361323 photo-1361324 photo-1361325 photo-1361326 photo-1361327 photo-1361328 photo-1361329 photo-1361330 photo-1361331 photo-1361332 photo-1361333 photo-1361334
photo-1361302 photo-1361303 photo-1361304 photo-1361305 photo-1361306 photo-1361307 photo-1361308 photo-1361309 photo-1361310 photo-1361311 photo-1361312 photo-1361313 photo-1361314 photo-1361315 photo-1361316 photo-1361317 photo-1361318 photo-1361319 photo-1361320 photo-1361321 photo-1361322 photo-1361323 photo-1361324 photo-1361325 photo-1361326 photo-1361327 photo-1361328 photo-1361329 photo-1361330 photo-1361331 photo-1361332 photo-1361333 photo-1361334

ការផ្ដល់ជូនថ្មីៗ