ទំនាក់ទំនងការិយាល័យសាខា (ទីតាំងសាខាក្នុងផែនទី)


ការិយាល័យកណ្តាល

ផ្ទះលេខសេ០១ ផ្លូវ អ៊ែ១១កែងនឹងផ្លូវ៧០ ភូមិ១ សង្កាត់ស្រះចក ខណ្ឌ ដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ។

លេខទំនាក់ទំនង៖ (៨៥៥) ០២៣ ៩០០ ៨៧៨
លេខទូរសារ៖ (៨៥៥) ២៣ ៩០០ ៨៥៨
សារអេឡិចត្រូនិច៖ info@chiefbank.com.kh

បង្ហាញផែនទី

សាខាច្បារអំពៅ

អគារលេខ ញII០០៤៦ ផ្លូវជាតិលេខ១ ភូមិដើមស្លែង សង្កាត់ច្បារអំពៅទី២ ខណ្ឌច្បារអំពៅ រាជធានីភ្នំពេញ។

លេខទំនាក់ទំនង៖ (៨៥៥) ២៣ ២៣០ ៤៨៨
លេខទូរសារ៖ (៨៥៥) ២៣ ២៣០ ៤៧៧
សារអេឡិចត្រូនិច៖ info@chiefbank.com.kh

បង្ហាញផែនទី

សាខាផ្សារអូឡាំពិក

ផ្ទះលេខ ២០ ២១ និង ២១សេ ផ្លូវលេខ ២៧៤ សង្កាត់វាលវង់ ខណ្ឌ៧មករា រាជធានីភ្នំពេញ។

លេខទំនាក់ទំនង៖ (៨៥៥) ២៣ ២១២ ៨៧៨
លេខទូរសារ៖ (៨៥៥) ២៣ ២១២ ៨៧៩
សារអេឡិចត្រូនិច៖ info@chiefbank.com.kh

បង្ហាញផែនទី

សាខាព្រះនរោត្តម

ផ្ទះលេខ៣២ មហាវិថីព្រះនរោត្តម (ផ្លូវលេខ៤១) កែងផ្លូវលេខ១៣៦ ភូមិ១០ សង្កាត់ផ្សារកណ្តាលទី២ ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ។

លេខទំនាក់ទំនង: (៨៥៥) ២៣ ៩០០ ៨៧៩
លេខទូរសារ: (៨៥៥) ២៣ ៩០០ ៨៥៩
សារអេឡិចត្រូនិច: info@chiefbank.com.kh

បង្ហាញផែនទី