Branch Location


Head office

C-01, St. R11 Corner St.70, Phum 1, Sangkat Sras Chork, Khan Daun Penh, Phnom Penh

Tel: 855-23-900-878
Fax: 855-23-900-858
Email: info@chiefbank.com.kh

Show map

Chhbar Ampov Branch

VIMEAN KEO CHHORANAY Lot No. 105B, Phum Ta Ngov, Sangkat Nirouth, Khan Chhbar Ampov, Phnom Penh

Tel: 855-23-230488
Fax: 855-23-230477
Email: info@chiefbank.com.kh

Show map

Phsar Olympic Branch

NÂș 20, 21 & 21C, Street 274, Sangkat Veal Vong, Khan Prampir Meakkakra, Phnom Penh.

Tel: 855-23-212878
Fax: 855-23-212879
Email: info@chiefbank.com.kh

Show map